Миялно оборудване

Производството на „HOONVED” Италия, включва пълна гама миялни машини необходими за нуждите на различните типове заведения за хранене и кетъринг. Всеки модел произведена машина е строго обвързана с тестване на експлоатацията и спазване на стандартите за безопасност. Производството стратира преди 50 година и до днес постоянно. Днес фирмата e "пазарен лидер" в професионалните миялни машини на разрастващия се европейски пазар.. Миялни машини са разработени с понижена консумацията на енергия, вода и миещи продукти, също така са с термопомпи за оползотворяване на отпадната топлина и енергия.

image

Чашемиялни машини.. Компактни машини с предно зареждане на кошниците. Модели за работа с кошници 350/350мм; 400/400мм и 450/450мм. Полезен работен отвор на танка за измиване за различните модели варира от 210 мм до 300 мм. Измиване при 55°С, изплаква при 85°С. Разнообразие на модели работещи на една две и три скорости от по 60”, 120” и 180”. Вграден дозатор за изплакващ препарат.


image

Конзолни миялни машини. Модели за работа с кошници 500/500мм. Полезен работен отвор на танка за измиване за различните модели варира до 420 мм. Измиване при 55°С, изплаква при 85°С. Разнообразие на модели работещи на една две и три скорости от по 60”, 120” и 180”. Вграден дозатор за изплакващ препарат.


image

Тунелни миялни машини. Могат да се конфигурират в зависимост от нуждите на клиента. Работа с кошници 500/500мм. Полезен работен отвор на танка за измиване за различните модели варира до 420 мм. Измиване при 55°С, изплаква при 85°С. Разнообразие на модели работещи на една две и три скорости от по 60”, 120” и 180”. Вграден дозатор за изплакващ препарат. Ефективна филтърна система за лесно почистване на танка.