Проектиране на технологичното разпределение и разположение на оборудването.

          Съгласно Закона за храните е задължително при регистрация в БАБХ (Българска агенция по безопаност на храните) за всички производители и търговци на храни, в т.ч. кетъринг фирми, ресторанти, хотели, заведения за бързо хранене, закусвални, търговци, складове, борси за храни и т.н. да представят заверен от инж.технолог Проект на технологичното разпределение и разположение на оборудването.
          Ние разработваме и подготвяме пълната комплектация документи за регистрация: Технологията, която включва чертеж, обяснителна записка и спецификация на заложеното оборудване. При разработкана съчетаваме Вашето виждане за работа в обекта, неговата правилна функционалност в унисон със законовите изисквания - Наредба №5 за Хигиена на храните и Закона за храните.
          На база на нашия опит и редицата създадени и въведени в експлоатация от нас обекти Ви подаваме ръка за успешно сътрудничество. Освен проектиране изготвяме и ценово предложение за оборудването, при решение за закупуване от ваша страна проекта е безплатен.
          Някои от нашите проекти, успешно регистрирани в БАБХ и работещи:
• Ресторант „Фюджън” – гр.Габрово
• Хотел „Мак” – гр.Габрово
• Стоплова „Тец Варна”
• Перално стопанство – хотел „Централ” –ККс. „Зл.пясъци”
• Механа „Дукова къща” –гр.Каварна
• „Роял Бар клуб” с бързо хранене –МОЛ „Централ парк” гр.Силистра
• „ АJ Снек –бар” – гр.Варна
• „Tobacco garden” –кафе и барове Национална художествена галерия –гр.София
• Проект преместваем обект за Риба и рибни продукти –гр.Варна
• Склад за олио и пакетирани продукти гр.Варна
• Кухня ЦДГ „Радост” – гр.Елена
• Кухня майка търговски комплекс „Царица Елена” – гр.Елена и др.